Saturday, November 5, 2016

It's not too late...“Ate Wankantanka, Mitawa ki,
Wazi ya tanhan, ka te na Wa ska ki u ya ye ki,
Hena un taku ya kage ki, ya glu ska kta, he ca nu,
He iye cel, Wakantanka, Anpetu ki le, Micante Ki Mi ci yu ska ye,
He cel tohanl, nitokab woyasu ki el, wahinajin ki, ima ya cu kta.”


#NoDAPL

No comments: